Ad yerfu ula d nnda

0
277

Tamurt ur tt-sɛiɣ, izerfan ttnadiɣ-ten anda-nniḍen. Kkiɣ-d akk timura, deg-sen ḍemɛeɣ ad afeɣ iman-iw! Ldiɣ yakk tiwwura, sskefleɣ-d ula d tisrafin, ahat ad afeɣ ayla-w deg-sent?

Steqsaɣ amezruy, unzeɣ s akal, muqlaɣ iẓra, ḥesseɣ i tzemrin… Ufiɣ-ten beddlen yakk idis, zzin udmawen-nsen ɣef tidet, ddan d lbaṭṭel!
Weṣṣan-iyi ɣef yidlisen, nudaɣ deg-sen isem-nneɣ ma ad yili?! Ufiɣ mmeslayen-d fell-as, ulsen-d aṭas d tamacahut! Maca ɣer tama n waklan, ɣer tama n wid ittwarẓen!
Nudaɣ ɣef tɣerma, akal ahat yecfa fell-as?! Ufiɣ igelliden llan, maca axxam ur t-bnan!
Zziɣ akkin ɣer tsekla, ufiɣ-tt tettɣar am isekla ur neswi tiqit n waman! Nettak i waḍu isefra d asfel, izerreɛ-iten di tattelt lxali ! Di tmucuha nessen kan ad nenneɣ waɣzen, wis kan ma yella nxeddem kra mbaɛd tamettant-ines ?

Kkiɣ-d akk i tmura, tamurt-iw ur tt-ufiɣ.
Weṣṣan-iyi ɣef ẓẓerb i tebḥirt, anda akken nqelleɛ ugan n wayen ila nteẓẓu! Tilelli-nni iɣef nerɣa, nura-tt ula ɣef turriṭ n umeksa, wis ma ad d-yaweḍ wass ideg ara nedder deg-s?

Weṣṣan-iyi ɣef tsertit, deg-s nudaɣ tamurt-iw, ufiɣ isertanen n tmura-nniḍen! Ufiɣ amek sedhuyen atmaten, s tezlatin n tmura-nsen! Kra ceṭṭḥen s lfuḍa ɣef uqerru, wiyaḍ s tekmamin ɣef yimawen!

Weṣṣan-iyi ɣef teqbaylit. Nnan tebna ɣef nnif! Muqleɣ deg-s i d-yegran, ufiɣ ala anzaren, yal wa sani inetter axlul-is!

Weṣṣan-iyi ɣef imesdurar. Ufiɣ adrar, lḥif d wayen i d-ǧǧan wuccanen. Ufiɣ targit mazal-itt tedder deg-sen. Ttqabalen s wayen izemren, s wulac qublen kra yellan.
Deg-sen i yufiɣ tamurt-iw, ɣer-sen i iwehha usirem-iw.

Ɣas akken ur ten-id-iṣaḥ umezruy, ma ad zeglen cfawa?

Di taddart tella tsertit, ɣas ulac isertanen.

Si taddart ay bdiɣ tikli.

Irnaten Murad