Nekkes-as i tsebbalt afus!

6
304

Tagnit rẓaget, tesserhab. Tudrin grant-d ɛeryan, timdinin ččerent d ilem, i d-yezzuɣur lhemm. Taqbaylit tekkat agjdur seg warraw-is, tettru yiwen ur as-yesli, tesraɣṛuɣ yiwen ur as-yefkki tameẓẓuɣt, ayen ?

Nebɣa tugdut, ur nelli d imagdayen. Nebɣa tilelli, nekkni iɛebden aklan ! Nettkellix i win iḥerzen deg wul-is laman, nesnuzu-yas targit, mi i d-yeqreb, mi i d-yefka afus-is ad as-nefkk tirget!

Nessen ad d-nessekfel alaxert akken ad nemmeslay ɣef ljerḥ-nneɣ. Nrewwi iẓekwan, awi-d kan ad nekcem s ulawen n yimdanen, wid iɣḍer zzman, wid nessizdig s ilefḍan.

D akellex ur numin s teqbaylit, d ameɣnas neɣ d asertan! Mi nwala urti yeččur d iger, ad neɣli fell-as am tistan, i yellan ɣas ad yenger.

Ijerreḥ wul mi ara yettwali, amennuɣ i fkan imawlan-is d asfell i nnger! Ittaqraḥ lḥal, mi ara twaliḍ wid ittewwten, wid ɣeḍren asmi akken i tteklen ad aɣ-d-afen sdeffir-sen!

Nessen ad d-nessker tabuciḍant deg umdun, s wawal, s tirga i la nettqabal ahdum. Ma tsemmam i waya “layas” nekk walaɣ-t d “tilawt”.

Neḍḥa-d sdat-m a tadyant am uyeddid yeččuren d nnefs, s testent n unɣim ad d-yemmir wayen deg-s yellan, d ulac!

I wacu-t uqerru, ma yella aḍar yedda i leḥfa ? I wumi-t ucebbeḥ i teslit deg wass n lǧanaza? I wacu-t wawal, ma yella ur t-yeḍfir ara yiɣil ? I wacu-t ubrid, ma yella tugi-t tikli ? I wacu-t, uxxam ma yella tenger twacult? I wumi-t ẓẓerb, ma yella teqqur tebḥirt? I wucu-ten imeẓẓaɣ, ma yella tezleg tiɣri ?

I wacu-t uwanek aqbayli, ma yella ulac taqbaylit, ma yella ulac tidet ?

I wacu-k ay ameɣbun i teqbaylit, ma yella tettnadiḍ ɣef twaɣit ?

Tekkateḍ deg win iɣer tettɛanadeḍ, teqqareḍ seg-i ittasem ! Amennuɣ-ik yekka-d si ṣṣut n tiɣrit-nni irsen ɣef uɛrur-ik, tcennuḍ-aɣ-d tizlit i d-yettawi. Tettqabaleḍ aɛdaw s tmusni i ak-d-yefka, tirmit-ik tettcemmit tidet i tɛebbaḍ deg wul-ik. Trefdeḍ deg wayen ur nemɛin, d azal i as-t-rennuḍ ! Tnefḍeḍ deg wayen i ak-ilaqen, tettekkseḍ-as azal, acku leɛtab ur t-tebɣiḍ!

S “tmusni-k” teẓɛeḍ acḥal d amdan, tesrewleḍ acḥal d nniyya, tcergeḍ acḥal d targit. S ugdud ixeddmen tagrawla, agdud-nni ur twalaḍ, agdud-nni issusmen. Ɛiwed, beddel tamuɣli. Zzi, nadi ɣef wid i wumi tella deg wul, yes-sen kan ara tawwdeḍ, yes-sen kan ara tedduḍ. Nnger neɣ immal igerzen atenan deg irebbi n ugdud, kečč d yiɛdawen-ik win yezwaren wayeḍ ad d-yeddem ayen i la t-yettraǧun.

Irnaten Murad

6 COMMENTS

  1. Azul, semmusan sin iseggasen aya, taεravt-tineslemt tga deg wallaγ n yeqvayliyen afernas s tesnakta ines, acku tura mi d-tneṭqeḍ kan akka, tewwiḍ-d awal γef teqvaylit, dγa a d-γlin fell-ak am arẓaẓen ad ttḥuddun deg taεravt-tineslemt, newweḍ-d ar wawal n Ṭaher Ğaεuṭ anda yenna: (nettakk dderya nneγ ar uγervaz, ttrebbin-ten-id mgal nneγ)

  2. Azul, semmusan sin iseggasen aya, taεravt-tineslemt tga deg wallaγ n yeqvayliyen afernas s tesnakta ines, acku tura mi d-tneṭqeḍ kan akka, tewwiḍ-d awal γef teqvaylit, dγa a d-γlin fell-ak am arẓaẓen ad ttḥuddun deg taεravt-tineslemt, newweḍ-d ar wawal n Ṭaher Ğaεuṭ anda yenna: (nettakk dderya nneγ ar uγervaz, ttrebbin-ten-id mgal nneγ)

  3. Azul, semmusan sin iseggasen aya, taεravt-tineslemt tga deg wallaγ n yeqvayliyen afernas s tesnakta ines, acku tura mi d-tneṭqeḍ kan akka, tewwiḍ-d awal γef teqvaylit, dγa a d-γlin fell-ak am arẓaẓen ad ttḥuddun deg taεravt-tineslemt, newweḍ-d ar wawal n Ṭaher Ğaεuṭ anda yenna: (nettakk dderya nneγ ar uγervaz, ttrebbin-ten-id mgal nneγ)

Comments are closed.