Timeẓrit (Bgayet ): Yettwanɣa yiwen n wergaz

0
206

Ass-a n ssebt 4 deg wayyur n yennayer i yettwamḍel wergaz umi sawalen Ɛ.B, ɣef zzuǧ(14h) n tmeddit di taddart-is tililit di tɣiwant n tmeẓrit tawilayt n Bgayet.
D aḥya-agi, ufant medden yettwanɣadi tqenṭert n Umasin deg webrid yettwain ɣer Semɛun akked Amizur.

Ar tura ur d-iban ara d acu i d sebba n tmenɣiwt-is neɣ anwa i yellan deffir twaɣit-agi.

C.W.