Tamurt: Yennayer d ass n lficṭa

0
189

Ayen i d -ijebden lwelha deg ussan-agi, d asfugel n Yennayer. Ulac taɣiwant neɣ taddart yeqqimen mebla asewjed i useggas amaynut 2964.
Yal wa d acu i d-isewjed, yal wa s wacu i imuger aseggas amaynut.
Arrac ur ɣrin ara, llan ixeddamen ur nexdim ara.
Yeqqim-d deg wid terza temsalt ad setɛerfen s Wass amezwaru n yennayer, ad yuɣal d ass n lficta, d ass n tɣimit.

C.W.