Asexdem n tcemmuɛin di Lmulud n Nbi Isegra-d aṭas n twuɣa

0
196

Ilmend n tmeɣra n Lmulud i yellan iḍelli n tlata 14 deg waggur n Yennayer 2014, ḍrantt-d waṭas n txasarin ama di terwiḥin ama di cci.
Yiwen n ilemẓi n 12 n iseggasen i yemmuten s sebba n tḥaraqat, rnu ɣer wayagi leɛyub akked lǧerḥn waṭas n imeẓyanen.

c.w.