Dreɛ Lmizan: Γurwet sqemqam

0
437

D aṭṭan n sqemqam i d-yuɣalen deg ussan-a n tegrest. Aṭṭan-agi iban-d deg waṭas n tamiwin. Rnu ɛad deg iɣerbazen.
D aya i d-wekden wid terza temsalt. Aṭṭan-agi yettḥaza arrac imecṭaḥ s tugett, am akken i yettḥaza tilawin yellan s tadist. c.w.