Taqbuct n Lezzayer- At Dwala : Aɛeddi-ines d tajmilt i Maɛtub Lunes

0
214

AT DWALA tarbaɛt n l’US At Dwala yekcem deg umezruy. D tarbaɛt tamezwarut n Leqbayel n ddabex n uḍar di ssenf n immecṭaḥ i iɛeddan ɣer waḥric 1/4 n tagara n teqbuct n Lezzayer, mbeɛd rrbaḥa-ines mgal tarbaɛt n Batna deg Tizi wezzu.