At Jlil: Tifin n yiwet n lǧetta

0
230

Deg At Jlil, i yufan leǧetta n yiwen n ilemẓi yemmut, netta zdaxel n Tkerrust-is.
Leǧetta n lmerḥuma-agi, wwin-tt srabes n terza temsalt ɣer sbiṭar n Amizur.
Aseqsi d wa, d acu i yenɣan ilemẓi-agi n 33 n iseggsen di tudert-is?
c.w.