Leqser: Inehharen n ttawilat n uṣiweḍ ugin ad xedmen

0
199

Ass-a d inehharen n ttawilat n usiweḍ di Leqser i yugin ad xedmen.
Ineggura-agi suturen awenneɛ di ḥala n wemkan anda xedmen,
acku ttxellisen leɣrama.
c.w.