Adekkar: tawaɣit n webrid tsegr-ad 8 n imejraḥ

0
214

Yiwen n ufurgu n 15 n teplasin yeɣli ɣer yiwen n yeɣzer idelli ssbeh28 deg yennyer.Afurgu-ayi yettawi Seg Asif n Lḥemmam ɣer Leqser. Teḍra-d yid-s twaɣit deg Adekkar.
Ttwajerḥen 8 n yimdanen; 5 n yirgazen, 2 n tlawin, d 1 n umeẓyan. Atnan di sbiṭar n udekkar.
c.w.