Tutlay-iw d aẓar n tidett iseḥḥan – Izen n tutlayt-iw

0
254

Win ad aken-yinin tutlayt-nwen ulac-itt, yebɣa ad awen-yini ulac-iken: ad kksen azref n umeslay i wegdud ma as- kksen tutlayt-is. Ad kksen i wegdud azref-is deg wakal-is ma as-ḥettmen tutlay nniḍen ara t-yerren d agugam.
Ma yella nnan-awen tutlayt-nnsen tfaz, bɣan ad awen-inin kunwi meẓẓiyit mazal ur tessaweḍem ara d agdud. Di tmurt-agi wid i tt-iḥekmen ddren s tutlayt yemmuten.
Wid ara d-yekkren mgal nnsen, yebɣa ad yeglu s iqerra-nnsen. Ressan iman-nnsen s tutlayt-nnsen bessif. Ḥellan-d tadrimt-nnsen s tutlayt-nnsen. Ḍegret-asen tutlayt-nnsen, ad uɣalen d ulac gar-wen, ad ten-inneɣ wurif.

Wid ad aken-yinin tutlayt-nwen d aḥric deg tutlyt-nnsen, yebɣa ad awen-yini deg-sen i d-cetlem. Tutlayt-nsen d tutlayt n ucengu. Tutlay-iw d aẓar n tidett iseḥḥan, d tutlayt i d-yugmen si tutlayin nniḍen, aka i d tutlayt yedren. Wid ara awen yinin tutlayt-nnwen ur tezmir ara ad tselḥu lumur n ddunit, init-asen; anfet-as di talwit sakin ad tt-walim.
Kksen tutlayt i wegdud rran-tt ɣef yiri. Skra n win d-ikecmen tamurt, ad yerr tutlayt-is nnig tutlayt-iw. Ass-nni i deg ara iqader wegdud tutlayt-is, idles-is, lasel-is, ass-nni ad tnulfa tsekla, tussna akked tmussni. ad aɣ-d-isaḥ wemkan di ddunit-agi. Win ad ken-yinin tutlayt- nwen ur tcuba ara tutlayin nniḍen, init-asen: A rbeḥ a tafat, imi amgarad-nni d nukni, d win i d nekwa-nneɣ. Win ad ken-yinin amek ara ttarum-tt, init-asen: ad tt-naru akken ttarun wid ileḥḥun ɣer zdat, aɣbel mačči deg isekkilen d lmidad kan, tidett d rruḥ! Win awen-yinin, werǧin ad yeḍru waya! Init-asen: isaḥ-iken-d yiḍelli, nekkni d azekka i aɣ-yettraǧun.
Wid ara awen-yinin: s wacu ara tebdum? Init-asen: s leḥmala n yiman-nneɣ. Ul nneɣ d taqbaylit, allaɣ nneɣ d taqbaylit, tikta nneɣ s teqbaylit. Di tmurt-agi, ayen yesɛan azal, iteddu s teqbaylit. Wid yebɣan tamurt-agi ad tteɛmer, ad tekk nnig tmurt ttmeslayen taqbaylit. Wid yebɣan ad ttexlun, ad ttrekden, ad ttakren..ttmeslayen tutlayt tabranit.
Drus yidsen qewwan, taqbaylit d aṭas tettwerkeḍ. Maca ar tura kan. Deg tkerḍit n nekwa-w, yura-d s taɛrabt d azzayri. I yemma, i tmeṭṭut-iw d warraw-iw ttmeslayeɣ-asen s teqbaylit. Ur d-iyi-tuqiɛ deg-sen: ad d-yass wass ideg ara ruḥen, nek, arraw-iw d warraw n warraw-iw mazal-aɣ da! Nutni cban isɣan ttḥamin ɣef lǧettat, nek ttḥamiɣ ɣef tsuta n uzekka, Ma yella tebɣam tbut? init ad tdafem ɣer tutlayt n teqbaylit, ad yerfu yemḍebber…d widen akk ur neḥmil iman-nnsen. D reffu-yagi i d ttbut.
Ur lliɣ deg wid yettsetḥin s yiman-nnsen, inekren tutlayt-nnsen, ttmeslayeɣ taqbaylit-iw d tayi kan i yesɛiɣ d aylaw.
Crif Wanuɣi