Daily Archives: Fur 13, 2014

Aweqqas: tikli akked ibeddi ɣer yidis n wegdud Amzabi

imezdaɣ n Aweqqas llan di ttiɛad ass-nni n tlata 11 furar zdat n lemqer n Dayra akked tɣiwant; i wakken ad d-inin ala i...

Fransa: Iselmaden n tmaziɣt ttcektin

Deg yiwet n tebrat i d-cegɛen i selmaden yesɣarayen tamziɣt di Fransa, seknen-d lɣiḍ-nsen mgal imḍebren terza temsalt ur d-nelhi d tifrat n iɣeblan...

At Wemɛuc: Imewlan n ttawilat n usiweḍ ugin ad xedmen

Inehharen n ttawilat n usiweḍ yettawin si At Wemɛuc ɣer Bgayet, kecmen di " la grève" war tillas seg ass-nni n tlata 11 furar. Sebba...

CNAPEST-Elargi: Anejmuɛ zdat n lemqer n tenmehla n usegmi

Iselmaden yeṭṭafaren Sandicat CNAPEST-Elargi, gan yiwen ibeddi zdat n lemqer n tenmehla n usegmi ɣef 11n wass. Iselmaden-ayi, seknen-d lɣiḍ-nnsen mgal imḍebren terza temsalt ur...
- Advertisment -

Most Read