Tizi Wezzu: yettwahwes yiwen n ilemẓi

0
198

D ilemẓi n taddart Tizi n Tzeggart, taɣiwant n Maɛtqas, ibeɛden ɣef Tizi Wezzu s 20 km, yettwaker deg iḍ wass n ssebt ɣef 10 h sɣur imselḥen.

Ilemẓ-yagi umi sawalen Ḥusin G, yella deg tberna-s, ma akken i tt-xeṭfi-t terbaɛt n imselḥen s ddreɛ.
c.w