At Wemɛuc: Imewlan n ttawilat n usiweḍ ugin ad xedmen

0
196

Inehharen n ttawilat n usiweḍ yettawin si At Wemɛuc ɣer Bgayet, kecmen di  » la grève » war tillas seg ass-nni n tlata 11 furar.
Sebba n uḥbas-ayi ɣef uxeddim; rray ddmen imḍebren n tɣiwant i usenɣes deg imekwan anda ḥebsen ttawilat n usiweḍ , ur yeɛjib ara imesbaniyen-ayi.
c.w.