Aweqqas: tikli akked ibeddi ɣer yidis n wegdud Amzabi

0
186

imezdaɣ n Aweqqas llan di ttiɛad ass-nni n tlata 11 furar zdat n lemqer n Dayra akked tɣiwant; i wakken ad d-inin ala i lbaṭel akked temḥeqranit i ḍerrun d wegdud-nsen imzabiyen.
S unejmuɛ-ayi akked tikli-ayi, imesbaniyen-ayi baynen-d ibeddi-nsen ɣer yidis n watmaten-nsen Imzabiyen.
c.w.