Sedduq: imenɣi s uqemmuc yessaweḍ ɣer lmut

0
193

Sin n ilemẓiyen nnuɣen s uqemmuc kan di lḥuma n 48 n tmezduɣin di tlemmast n temdint n Sedduq.
Ilemẓi n 20 n iseggasen yenɣa ilemẓi n 31 n iseggasen s tcaqurt ass-nni n ssebt yezrin.
Ilemẓi-yagi ur yessaweḍ ara rruḥ ɣer sbiṭar.
Atan tura di sbiṭar n Weqbu akken ad nadin d acu i sebba n tmenɣiwt-is.
c.w.