18 furar d ass aɣelnaw n umeɣras

0
242

Aṭas n tdukliwin di tamiwin yemgaraden i d-yesmektin ass-a aɣelnaw n umeɣras. Γef demma aṭas n leqdicat i d-yellan.  » ay arrac n tmurt , ɣef umezruy ccfut », d wayi i yedmen d azwel.
c.w.