Daily Archives: Ɣuc 2, 2015

Igrikiyen d twaγit nsen tadamsant

Tekcem tmurt n Igrikiyen ar tdukla tarufit deg useggass n 1981. Xas imiren ur tessaweḍ ara tmurt ad tili tamurt n Turuft ama di tdamsa ama di tikli n tmetti ines. Yerna ar assa n ussan win iwexxern i temdinin ad iγil di tmura umaḍal wis qrad i illa. Maca Turuft ur tezmir ara ad tt-ejj Tagrikt deffir es imi amezruy n ta anect ilat. D nettat id-isnulfan Turuft n wassa d nettat i ttaâlima tadelsant, tamezruyt n Turuft.

Ad ten eṛṛzen ma γeflen

Ayen akka iḍran deg Imẓaviyen ussan agi izrin ismektayaγ-d d yir ussan. Erra-d s iqerray nneγ ass mi ttḥevsen kra n Iqvayliyen. Tiyita ccan Masin Uharun d tarvaât ines n 1976 ass mi sḍerḍqen lbumbat di Llezzayer d Wehran. Neγ Ferhat d Ssaâid Saâdi ass mi ttnaγen γef izerfan n umdan deg iseggassen n 80 ivarkanen. Xarttum macci d tikkelt macci d snat i iḥves udavu azzayri ameḥrus wid id-ikren mgal tikli-s. Macci d yiwen macci d sin n Iqvayliyen i iṭṭwatfen gar tucar nsen.
- Advertisment -

Most Read