Daily Archives: Ɣuc 5, 2015

DRS, ived ur isâi iẓuran

Neẓra ak d akken Llezzayer d tamurt tafuḥant, irkan si tqacuct alma d iẓuran. Imḍedren d izerman, agdud iṭṭes. Taγmist ilaqen ad t âas adavu akken ad tessaki imdanen, tefka afus, yerna ineγmasen ines tagara yagi ur zwiren ara. Tekcem iten lâeqlya nni i wacu i umi ara nâettaveγ imi zriγ amek ara ccaγ ula d nek. Tekcem iten twekka.
- Advertisment -

Most Read