Daily Archives: Ɣuc 23, 2015

Tamaziɣt di Tɣiwant n Frankfurt am Main

Win/tin i yikecmen ɣer „Service aux affaires multiculturelles“ n Tɣiwant n Frankfurt am Main di tmurt n Lalman yezmer ad yaf tira n tmaziɣt tettwafser ɣef leḥyuḍ-is. Ad yesmekti yiwen belli taɣiwant n Frankfurt am Main seg useggas n 1992 ara assa d nettat tettaru deg yiḍrisen akkd d isalen-ines am tesɣunin, tibratin akkd wayen nniḍen s tmaziɣt.
- Advertisment -

Most Read