Daily Archives: Ɣuc 30, 2015

Tirrumit mgal nnif n twaɣit

Tirrugza ur tettemlil ara akk d tirrumit. Tirrugza tikwal tettuɣal d nnifn twaɣit. Ihi tella trrugza, tella trrugza! Acḥal d argaz di tmurt-nneɣ i yennan: «Nekk ur ttagadeɣ ula d yiwen, ur ttuḥwajeɣ yiwen». D annect-a i d nnif n twaɣit! Amek yella kra n wergaz ur nettuḥwaj wayeḍ?
- Advertisment -

Most Read