Daily Archives: Cut 14, 2015

Ṭṭfen aγ tasga

Aqerri iγ d ttqerrin ivda si 1963. Imiren meqqar ivan. Kkren-d Iqvayliyen mgal Aaraven yukren adavu ussan nni uzarug i deg terwi tebberwi u tekker gar aneγ. Nutni kkaten nekni nekkat maca d nutni id-yussan ar tmurt nneγ. D aya i γef asexser d usefsed id-illan illa-d di tmurt nneγ kan. Ṭṭfen aγ tasga d umraḥ. Di tallit nni i iḥsa wAarav iṭṭfen adavu d akken Aqvayli ur iveṛṛex ara am Aaraven n Llezzayer. Dinna i issers tiḥjurin is, yiwet yiwet. Ivna lkazirnat n ijjadarmiyen d tid n ipulisen. Lejjwama daγen ur jjin ara. Ulac taddart i deg ulac yiwen u ulac ljjama i umi ur d-svedden ara ccix (tikwal d irevraven isersen imrigen neγ leslaḥ). War ma nettu daγen ak temṣkyin n FLN irran imdanen d izumbiyen ddaw tvawalt. Akka ivdan ssentawen tuccar, ssaṛkazen ifadden nsen di tmurt nneγ.
- Advertisment -

Most Read