Daily Archives: Duj 15, 2015

Ussan n Leɛwacer n „Sidna Ɛissa“ di Lalman

FRANKFURT/M. (Tamurt) - Taggara useggas di tmurt n Lalman, iIṭij iremmel-it usegna, tallast tesberbir ɣef tmurt. Deg wussan-a ttheyyin medden tameɣra n tlalit n „Sidna Ɛissa“ i yittilin yal aseggas ass n 24.12. Deg wakud-a medden sserwalen tallast s tafat yettecruruqen deg iberdan. Di tlemmast n yal aɣrem neɣ taddart sbeddayen taydiwin ssenṭaḍen fell-asent timpulin. Ihi tamurt tzehher s tafat.
- Advertisment -

Most Read