Imaziɣen Irifiyen refden anay amaziɣ di tmurt n Lalman

0
1164
irifiyen
irifiyen

Ass n 11.02.2017 lliɣ tedduɣ abrid abrid di Frankfurt am Main, wḍeɣ ɣer tlemmast n weɣrem dinna ufiɣ kra n yimdanen refden anay amaziɣ, ttsuɣun: „Imaziɣen, Imaziɣen“. Din din yennecraḥ wul-iw, nniɣ d yiman-iw, atna watmaten-iw. Ihi kecmeɣ gar-asen. Dinna ufiɣ kra deg-sen ssneɣ-ten. Ihi beddeɣ yid-sen, ttsuɣuɣ ula d nekki „Imaziɣen“ am nutni.

Ayen i d-yessufɣen Imaziɣen-a ɣer webrid d timegreṭ i tewwi temsulta (la police) di Lḥusima (Al Hoceima) di tmurt n Imaziɣen di Lmerruk. Mouhcine Fikri d arzaz amaziɣ yellan yeznuzu iselman dinna. Tamsulta tekkes-as iselman yeznuzu, tegri-t ɣer ukamiun n „zzbel“, dɣa yemmut. (Annect-a neɣra-t deg yiɣmisen n waṭas n tmura). Mass Fikri yettwamḍel ass n 30.10.2016.

Timgreṭ i tewwi temsulta n udabu amerruki terna ɣer twuɣa n iseggassen akk d „leqrun“ iɛeddan mgal aɣref amaziɣ. Ssarameɣ Imaziɣen (Timaziɣin) merra anidda llan a d ddkulen seg yiḍes-
nsen, ad cemmren iɣllan-nsen ad ddun deg wbrid n telli, i wakken ad ssudsen timura-nsen s yiman-nsen, ad fken tamawt ɣef tarwa-nsen, i wakken ad tedder di talwit akk d tlelli.