« Ulac taɛrabt m ulac tamaziɣt ! »

9
948

Ula seg wasmi tuɣal tutltayt tamaziɣt aseggas n 2016 d tutlayt tunṣibt di tmendawt n tmurt n Dzayer, ugten waraben yettsuɣun mgal tutlayt-nneɣ. Qqaren ugin-tt. Ma tutlayt taɛrabt sɣarayen-tt i tarwa-nneɣ s yiɣil. Annect-a iḍerru yid-neɣ seg useggas n 1962 asmi tefra lgirra mgal Fransa, ar assa. Win yenna tamaziɣt tella, adabu adzayri a s-yini kečč d afus n Fransa yessenǧaɛen iwakken tamurt n Dzayer ad terwi, dɣa Fransa a d tuɣal ɣer-s.

Tura Izwawen merra ẓran, adabu, iswi-ines d asenger n tutlayt-nneɣ, d asenger n yidles-nneɣ, mačči d ayen-nniḍen !

Ihi nekni s Yizwawen nemmekti-d tura ayen nnan imezwura-nneɣ:
„Win i k-ibeddeln s ibiw, kečč beddel-it s ilemc-is“.
Nekni s Yizwawen nettqaḍar ieẓerfan n wemdan s umata, maca ntettu tikwal aqḍar n izerfan-nneɣ.

Tura d ayen, arrac/ilemẓiyen/tilemẓiyin-nneɣ ẓran ɣur-sen tutlayt tayemmat tezmer i wayen akk zemerent tutlayin-nniḍen.
Dɣa ffɣen-d ɣer iberdan, ǧǧan leqraya, ttsuɣun: „Ulac taɛrabt m ulac tamaziɣt“.
Annect-a yezga-d, yernu yelha. Acuɣer aḥettem n tɣuri n tutlayt taberranit taɛrabt i tarwa tamaziɣt? Acuɣer tarwa n waɛraben ur teqqar ara tutlayt-nneɣ?

Ihi:
Akken ay arrac-nneɣ, a tarwa n nnif zeddigen, mačči n nnif n twaɣit!
Akken ay arrac-nneɣ, a tarwa n tikli ɣef tlelli deg webrid n talwit mačči
n udebbuz!
Akken ay arrac-nneɣ, eddut ɣef izerfan-nwen, iwakken ad teddrem d aɣref ilelli,
ad ssudsem tamurt-nwen, kunwi s ifassen-nwen!
Akken ay arrac-nneɣ, eddut deg webrid n tira s tutlayt-nneɣ tayemmat
tamaziɣt-tazwawt!
Akken ay arrac-nneɣ, eddut deg webrid n tmusni!
Akken ay arrac-nneɣ, eddut deg webrid n usizdeg n tmurt!
Akken ay arrac-nneɣ, eddut deg webrid n uqaḍer n izerfan n wemdan!
Akken ay Arrac-nneɣ, ɣurwet ad tgebrum i ṭbel deg waman!

Nekni s Yizwawen nettazzal iwakken tutlayt-nneɣ tamaziɣt-tazwawt ad tili d tutlayt tunṣibt, d tutlat n twuri di yal aḥric n tmeddurt-nneɣ, di tmurt-nneɣ! Ma d yad ur nelli d Imaziɣen ɣren-tt neɣ qqimen, annect-a mačči d aɣbel-nneɣ!

Akli Azwaw

9 COMMENTS

 1. Azul ay Amaziɣ!
  Ma llan Waɛraben di tmurt-nneɣ ad tili taɛrabt. Yernu Yak teẓriḍ aṭas n tarwa n tmurt-nneɣ teṭtẓalla
  s taɛrabt ɣer waɛraben. Neɣ mačč akka?

  Azul ay Amzal,
  akka i d tidet iqerrḥen. Neqqar daɣen "tixsi i tt-yenɣan d idammen-is.

 2. Azul ay Amaziɣ!
  Ma llan Waɛraben di tmurt-nneɣ ad tili taɛrabt. Yernu Yak teẓriḍ aṭas n tarwa n tmurt-nneɣ teṭtẓalla
  s taɛrabt ɣer waɛraben. Neɣ mačč akka?

  Azul ay Amzal,
  akka i d tidet iqerrḥen. Neqqar daɣen "tixsi i tt-yenɣan d idammen-is.

 3. Azul ay Amaziɣ!
  Ma llan Waɛraben di tmurt-nneɣ ad tili taɛrabt. Yernu Yak teẓriḍ aṭas n tarwa n tmurt-nneɣ teṭtẓalla
  s taɛrabt ɣer waɛraben. Neɣ mačč akka?

  Azul ay Amzal,
  akka i d tidet iqerrḥen. Neqqar daɣen "tixsi i tt-yenɣan d idammen-is.

Comments are closed.