Yearly Archives: 2017

Tikli n Ikurdiyen ɣer tlelli-nsen

I lmend n tmeɣra n useggas amaynut-nsen „Newroz“, mlalen 30000 Ikurdiyen/Tikurdiyin di Frankfurt am Main (Lalman) ass n 18.03.2017. Frankfurt am Main tella trekkem s Ikurdyien, tettecruruq s wanayen ikurdiyen yettrefrifen dinna. Zzhir n ccna-nsen yekcem ula ɣer yexxamen. „Tilelli i weɣref akudi„ i ttsuɣun.

Imaziɣen Irifiyen refden anay amaziɣ di tmurt n Lalman

LALMAN (Tamurt) - Ass n 11.02.2017 lliɣ tedduɣ abrid abrid di Frankfurt am Main, wḍeɣ ɣer tlemmast n weɣrem dinna ufiɣ kra n yimdanen refden anay amaziɣ, ttsuɣun: „Imaziɣen, Imaziɣen“. Din din yennecraḥ wul-iw, nniɣ d yiman-iw, atna watmaten-iw. Ihi kecmeɣ gar-asen. Dinna ufiɣ kra deg-sen ssneɣ-ten. Ihi beddeɣ yid-sen, ttsuɣuɣ ula d nekki „Imaziɣen“ am nutni.

Imaziɣen Irifiyen refden anay amaziɣ di tmurt n Lalman

Ass n 11.02.2017 lliɣ tedduɣ abrid abrid di Frankfurt am Main, wḍeɣ ɣer tlemmast n weɣrem dinna ufiɣ kra n yimdanen refden anay amaziɣ, ttsuɣun: „Imaziɣen, Imaziɣen“. Din din yennecraḥ wul-iw, nniɣ d yiman-iw, atna watmaten-iw. Ihi kecmeɣ gar-asen. Dinna ufiɣ kra deg-sen ssneɣ-ten. Ihi beddeɣ yid-sen, ttsuɣuɣ ula d nekki „Imaziɣen“ am nutni.

Berlin : Lyazid Abid ilmend n Yennayer 2967

BERLIN (Tamurt) - Ilmend n Yennayer 2967, sarameɣ awen asseggas ameggaz, tazmert d teɣzi n leεmer. Ma yella nebɣa, nezmer aneqdec i wakken ad yelli ussegass agi amaynut d asseggas ara ad yawin tilleli i tmurt nneɣ, bɣiɣ ad iniɣ d asseggas anda ara adibed lsas n tmurt n Iqbayliyen. I tmurt nneɣ tis-snat nessaram-as lǧehd d tdamsa ak d laman. Ilaq atas n lǧehd i wakken a t-naɣ rrebrab iḥuzen tamurt talmanit.
- Advertisment -

Most Read