Sem, Yennayer 21, 2022

Monthly Archives: Tuber, 2018

S teqbaylit i bɣan ad ɣṛen warrac

TAMURT - Ugin warrac n tmurt n Leqbayel ad ɣṛen s tutlayt taɛṛabt, tin akken i yettwaḥettmen fell-asen aṭas n iseggasen-aya. Annect-a yella-d mbeɛd yiwet n ssebba d tamecṭuḥt imi kra n imawlan di Jijel ugin ad ɣṛen warraw-nsen tutlayt tamaziɣt. Amek i neqbel ayla-nsen, nutni si zik ay ugin ayla-nneɣ?

Tihray* yeččuren d akasan (I)*

Aɛrav-awal yettkemmil dima ideggef* anaten-is* imaziɣen-awal am akken d imazdaren*, di yal tamnaḍt n tmurt i Tmazɣa anida d nutni i d ugut*, maca lejdud-is seknan imawlan-nsen ar ddin ineslem. Akken ad menɛan seg ucebbak n tmuḥeqranit d uzɣuzer* n waɛraven-agi, wid yeqqimen d imaziɣen, iqqim-asen-d kan ad nekren laṣel d ttutlayt-nsen, ad ffren adger-nsen* neɣ diɣen ad berreḥen d aɛraven i gan, ladɣa awal-nsen. Am akken ar waɛraven-agi n tkellax, bac ad twaqebleḍ di twacult taɛrabt, ilaq-ak a bnadema ad tettmeslayeḍ kan s taɛrab u ad teddifandiḍ tineslemt nni yaɛzizen fell-asen.
- Advertisment -

Most Read