Daily Archives: Mag 28, 2019

Tadyant n Mḥend u Bujemεa (I)

TAMURT - Illa yiwen umezdaγ di taddart n Iγil isem-is Mḥend u Bujemεa ; yeγli-d deg aṭṭan ; netta niqal ur ikkat ula d abeḥri. Akk-a seg ass n ssebt, lewhi lmeγreb, yuγal-d i tyessawt, ittali-d s lmal-is tin n tmara tameddit seg ubrid n t tasift n Buqfa. Taqeḍεit n tγeṭṭen tezwar-d zzat n ttyuga n yezgaren, i tebεa-d aγyul s ttεebga n yesγaren.
- Advertisment -

Most Read