Daily Archives: Yun 3, 2019

Tadyant n Mhend u Bujemaɛa (II)

TAMURT - Tasaɛdit n At-Aɛli Umeẓyan, ibda iffeɣ-itt laɛqel, tekker tewwi-d kra n lebxur n lǧawi d lḥentit di tqessult n tebxurt, lla yesduxxun, lqut nni amcum teǧǧa-t, tettu-t, telha-d kan d umuḍin. Tga akka, tenṭeq ar ɣur-s, tenna :
- Advertisment -

Most Read