Daily Archives: Yun 12, 2019

Tadyant n Mhend u Bujemaɛa (III)

TAMURT - Taher ikemmel abrid-is, isegwra-yasen : Ati-kwen saíía! Axxam n Ccix Ali yussa-d ddaw lÞama² n Sidi Amer Ufayed. Tikwal mara ttqessiren di tejma²t sellen-asen-id deg uxxam n Ccix, d netta i sen-id yennan yal tikelt akka, mar mlilen yid-s, inna yasen : “mara t heddrem a tarwa, ar ticki ilía, yiŸ ttemmeslayet kan s ttawil akken ur win-d nessel ara deg uxxam”.
- Advertisment -

Most Read