Daily Archives: Yun 19, 2019

Tadyant n Mḥend u Bujemaɛa (V)

TAMURT - Nettat telha-d d cɣel-is, teddem-d sniwa ɣef rsen ifenjalen n lqahwa yesrugguten, twehha-asen-tt akken ad ddmen yal yiwen afenjal-is. Iẓẓel Ṭaher iɣil-is, iṭṭef-d sniwa dɣa ifeṛṛeq kul wa s wayla-s. Bdan lla jeɣmen i leqhawi nsen u tkemmilen umbɛad ameslay. Yak tura amuḍin gan-as ddwa is ilaqen; tegra-d kan tura ɣer ufus n Ṛebbi.
- Advertisment -

Most Read