Daily Archives: Ibr 13, 2020

Amek ara n ilit d imsɛarben d temɛarbin

TAMURT - Tura, yuɣal win i wumi fkan amikro kan ad isexlad taqbaylit d trumit (walit i BRTV). Ihi, a tagmatt taqbaylit, ma tebɣam tutlayt nneɣ ad teffukti u ad tidir ad tezger ar lqern akin i wagi deg nella, ilaq as tazwara d nekwni s widak itt-iḥemmelen ar tt-imeslayen s tezdeg. Ilaq ad twalim ilmeẓyen nneɣ ass-a, xilla ttmeslayen akka am kunwi, lmaɛna-s : awal s teqbaylit wiyaḍ s trumit, a tawaɣit !
- Advertisment -

Most Read