Daily Archives: Ibr 14, 2020

Ḥadret a nettwakellex !

TAMURT - Di teswiɛt agi n wekman, yal aqbayli, yal taqbaylit yaɛqel iman-is d acu-t,d acu-tt. Yerra tilisa d taddat-is. Tazwara, iskellef s taddar-is , s yenna, tamuɣli-s tmerreḥ armi tamurt taqbaylit d imezdaɣen-is sumata. Tura, ass-a aqbayli ifaq-d, yeẓra belli gma-s n wass-a n teswiɛt n lḥers, aytmas d widak nni wid yecrek lferḥ d lqerḥ.
- Advertisment -

Most Read