Daily Archives: Ibr 24, 2020

Aḥareb ɣef tutlayt nneɣ

TAMURT - Aqlaɣ a n tezzi n tenneḍ deg wawal ɣef tutlyt nneɣ u mazal. Illa neqqar-it-d yal tikelt : "win yebɣan taqbaylti ad yelmed tira-s" neɣ «win yebɣan tamaziɣt ad yissin tira-s ». Maca, ar tura, xilla deg Iqbayliyen d Teqbaylin d imaziɣen sumata, mazal qqaren-aɣ-id : "aaah, mazal ur sineɣ ara ad aruɣ….", "dayen nekk tura meqqreɣ", atg,,..." Wayeḍ : « A s tidett, maca ur stufaɣ ara akken ad lemdeɣ tutlayt iw",... Imeslayen agi, nsell asen di yal tikelt s ɣur n widak i mazal-iten ur fkan ara azal i tmeslayt-nsen. Mara t waliḍ akk igduden n umaḍal, ulac agdud ur nettḥarab ara ɣef tutlayt-is, anagar kra n "yegduden i yeqqimen d ineggur deg anect-a".
- Advertisment -

Most Read