Daily Archives: Mag 8, 2020

« Wa yuɣal d Aɛrav wayed d Arumi »…

TAMURT - Xilla deg tarwa n iqbayliyen d imaziɣen sumata n lɣerva, stehzan deg tutlayt-nsen taqbaylit neɣ tamaziɣt. Tawaɣit agi taɛna ula d iqvayliyen i zedɣen ɣer imtɛarbend izayriyen, ugin ad llemden tutlayt n imawlan-nsen, maca mulac a ten-ḥesben d at wedrar mačči d at n tmanaɣt.
- Advertisment -

Most Read