Daily Archives: Mag 23, 2020

Lmɛana n wawal deg weḍris n tutlayt taqvaylit

TAMURT - "Lqaɛa ines, igenni ines" D ayen i iɛaddan tilas. Ulac deg-s amedya : lqaɛa ines, igenni ines d cci neɣ lberr d ddunit ɣur ulac tilisa. Amdan u ɣur :lqaɛa d igenni ines, d win i yeddan aṭṭas di sɛaya. Neɣ diɣen neqqar: Ṛebbi deg igenni, netta di lqaɛa. D bab n cci, n rrbeḥ s waṭṭas akked d wayen nniḍen.
- Advertisment -

Most Read