Daily Archives: Cut 20, 2020

Tacḍaṭ n laɛnaya n tmurt taqbaylit ad d-ters ɣef mas Aselway Ferhat Mhenni !

TAMURT - Teḍra-d twaɣit tameqrant.  Yiwen n « waɛrav-ineslemn usekkak », yessaweḍ ad yerfed afus-is f Gmatneɣ mas aselway Ferhat Mhenni, di tlemmast n Paris. Qqareɣt-id yagi yal tikelt mara d-aruɣ aḍris inu deg weɣmis d akken aɛraben neɣ imsɛarben sumata « d tawekka » di tfekka Tefriqt Ugafa.
- Advertisment -

Most Read