Daily Archives: Tub 7, 2020

Sebba n twaɣit n Uqbayli

TAMURT - Tura, aqlaɣ deg yir taswiɛt, deg akal n lejdud nneɣ. Si tnayen usettin ar ass-a, seg asmi iffeɣ urumi, mačči ifuk fellaɣ lḥif d ulummu ɣef yedles nneɣ d tutlayt nneɣ yettwarekḍen ddaw n uḍar n imnekcem aɛrab-ineslem n usekkak. Nekkni si tesɛa urebɛin (49), ur neḥbis amennuɣ mgal acenggu imsaɛreb azayri. Asmi i nekker a nessufeɣ arumi, ur nɣil ara ad d yeḍru wanect-a fell-aɣ.
- Advertisment -

Most Read