Amaynut di tira – Asegzawal nettraju yeffeγ-d

10

Atas i d-yeqqaren d akken nekkni s iqbeyliyen ur nezmir ara ad nelmed neɣ ad nselmed tutlayt nneɣ mebla tutlayin nniden. Zzun akken d awezɣi ad iseqdec yiwen taqbaylit s teqbaylit. Mass kamal Buεmara, yefra-d tamsalt-a, yerza asalu.

Deg ussan ayi yezzrin, i d-yessuffeɣ yiwen n usegzawal n teqbaylit. Ɣas abrid issawen, ɣas imugger-d ațas n wuguren, netta akked yemdukal-is isawed a d-yessuffeɣ yiwen n usegzawal n teqbaylit.

Asegzawal ayi isemma-yas “issin”. Issin, d asegzawal n teqbaylit s taqbaylit. Ad tafem deg-s azal n 6000 n tebbura.

Amek ara d-tafem awal deg usegzawal-a?

– Awalen ibeddun s tergalin, amedya, ddu deg D…

– Awalen ibeddun s teɣra (a,e, i, u) neɣ s tergalin ( ta, tu, ti). D amedya, awal ečč deg Č, tizi, deg Z…

D asegzawal amezwaru ara d-yernun afud ameqran i temkerdidt n teqbaylit neɣ n tmaziɣt s umata. Imi ar ass-a, ulac asegzawal n teqbaylit s teqbaylit. Ass-a wid ara t-yesεun ger ifessen-nnsen, zemren ad lemden, ad slemden awalen n teqbaylit s teqbaylit, war ma sqedcen tutlayin nniden.

Asegzawal-a ɣas ula d amecțuḥ, azal-is meqqer, nessaram ad illin wid ara t-id idefren s-ya d asawen, yewwi-d fell-aɣ ad n-seggem tira nneɣ ma nebɣa s tidett taqbaylit.