Taqbaylit-iw

4

Ur ilaq ara a nesmundel ayen i aɣ-d-ğğan yimezwura-nneɣ. Ma ulac tafat-nneɣ ad texsi, ad yeɣli lğehd-nneɣ. Yal agdud ɣur-s tigejda, yiwen ur yezmir a tent-yennal: neknni tigejdit-nneɣ d taqbaylit. Ar ass-a n wussan llan wid iḥeqren taqbaylit-nsen. Xersum ma ad d-izid uberrani. Win iran ad yelḥu ɣer zdat ad yissin ani i d-yekka. Am akken taqbaylit-ayi ur ilaq ara a d-tekk nnig tiyaḍ? Wayi d yir awal, yir awal yeqqaz irennu, deg ul yugi ad irid.

Wiyi ad a sen-nini: abrid i tettεeddi ɣef uccen, uma nekkni εeddant fell-aɣ ugar… Wid yeṭṭfen di teqbaylit-nnsen ur stufan ara a d-rren lmendad ɣur-sen. Zik-nni mi ara d-srewten, fernen ger lḥeb d ukerfa. Aclim a t-yawi waḍu, tifrac a tent-id-awin s axxam. Ayen iɣemlen a t-ffren. Ihi win tezdeɣ teqbaylit deg ul iban, win yesḥirbiben fell-as ad yessiweḍ.

Taqbaylit d nnif-nneɣ, yes-s a nettwali tifrat i yal ugur, akka i nenǧer abrid ideg ara neddu.