Taqbaylit-nni mačči d awal kan

9

Abrid n lḥeq ur telli trewla fell-as, rzag i webdar.

Tenǧerḍ abrid i tikli wa yiṭefri-t wa inejla-t, wissen kan ma d rray neɣ d tugdi n inijjel bu yisennanen?

abrid-nni yisawnen yerna yeččur d isennanen…deg-s texleḍ tafat akked imeṭṭawen n tlelli.

Terẓiḍ asalu ɣer tikti imi tefniḍ tudert-ik,tettnadiḍ, tessakfaleḍ-d, teqqazed trennuḍ akken ad tessiwḍeḍ yer tlelli ad tefkeḍ i wid ifuden deg ubuqal ur nettruẓ; yal asurif d tafat. Ass-nni di taddart; ur s-tenniḍ ara anwa ara t-iḍefren webrid-agi .Terẓiḍ asalu, tdehmeḍ lewqat, tɛemḍeḍ i regmat, tsebreḍ i wid k-issawalen s yir isem.Teswiḍ qeḍran d ilili i wakken ad tqenɛed agdud-ik.

Wissen ma yella aṭas i t-iḍefren webrid-nni?…ulamma d win i d abrid n tidet! Win t-iḍefren iḥulfa s teqbaylit-is am Yeqbayliyen-nniḍen, ur yelli wayen i t-yessemgarden netta d imeɣnasen n idelsan-nniḍen.

Lɣerba ur tečči ara allaɣ-ik ulamma tessenḍ-tt tenɣeḍ-tt. Ur tezgilḍ kra yellan d asalas n yidles; Taqbaylit tezga ɣef yimi-ik am win icaren sani la tetteddu temsalt.

Abrid-nni tneǧerḍ atan tura d tamsalt: tura uɣalen akk ttmeslayen fell-as, dɣa anagar tin.

Anwa i s-yennan neɣ ahat tella sebba i aɣ-yeǧǧan ntezzi ntenneḍ. D keč i s-yennan; ayen aka? Win i d-yennan tidett ad cefren ɣur-s ijenwiyen? S-ya ɣer sdat tidett ad tefk tafat.

Akkit netta yeẓra yiwen urekti i ken-imeslen acku Taqbaylit-nni mačči d awal kan.

Crif Wanuɣi