Yir aṭṭan

9

{{Yir aṭṭan}}

Yir aṭṭan-nni, mazal ihemmej di tmetti n wegdud Aqbayli, yettidir s yis-s yerna yeẓra ansa i d-yekka maca acimi i mazal yeṭṭef deg-s ass-a?

Aṭṭan-agi, ama si tama n wid yewten neɣ wid yettewten yis-s, ẓran akk ayagi ?! Tikwal ttruḥun mebɛid di leḥsabat-nnsen, qqaren-d:  » Imi d zzehr-nneɣ yewwi-yaɣ-d ayagi, acuɣer ara nbeddel ?! ».

Wid yewten qqaren: « Ammer mačči d nekni, amek ad asen-teḍru ? ».

Ihi, ayen i d-yekkan sɣur wigi, yelha neɣ dirit, d nutni s yiman-nnsen i d sebba-s.
Tidyanin neɣ tilufa i nettidir ass-a, d nutni i d sebba-s iḍelli. Amedya ara d-ffkeɣ qerriḥ nezzeh, maca ilaq ad-as-d-naf abrid ara t-yawin ur d-yettuɣal, ɣer tmetti-nneɣ. D awezɣi ass-a timetti ad d-tefk tezdeg.

Taluft-agi terza tudert n wegdud s lekmal-is acku, imi netta d Aqbayli neɣ d Amaziɣ sumata, yuɣal ayen i d-ibeggsen fell-as d lmuḥal. D acu uɣur d-beggseḍ aka ay Aqbayli? Ad yemḥu aṭṭan i t-izedɣen. Ma yella ayagi yerza Iqbayliyen kan dɣa texla! Igenni ad d-yeɣli-d ɣef lqaɛa…Amek? Llan wid i t-iḥemmlen ttafen ɣur-s.
Aqbayli ad yawi ayla-s as-d-yuɣal uzref-is di tmurt-agi?!…

Amzun Iqbayliyen mačči d agdud am yigduden-nniḍen. Ma nuɣal ɣer umezruy-nneɣ, Iqbayliyen akked Imaziɣen d nutni i d imezwura ɣer tmurt-agi… Maca ur dduklen ara i lebni n yiwet n tmetti akken ad ḥekmen. Amek ara teǧuǧǧeg tmetti ass-a? Sgujlen tutlayt akked yidles. Amek ara d-tilli talwit? Amek ara d-tilli tikli ɣer sdat? Amek ara d-neffeɣ si tesraft skud mazal d talafsa n yiḍeli i yettḍebbiren ɣef wegdud? Iqbayliyen ass-a, ɣas akken ur ḥkimen ara ddren.

Crif Wanuɣi