Amaynut deg uselmed n Teqbaylit di Marseille

0
232

Tidukla { {{Timeddukla Bouches-du-Rhône – Tamurt taqbaylit}} } tluled
tura di Marseille.

Tidukli-a tesεa atas n yiswiyen, ger-asen yella-d yiswi n
uselmed n teqbaylit du seḥrireb fellas.

Timsirin ad bdunt as n 14/02/2010.

Ihi i wiḍ akk yebγan ad lemden tutlayt d umezruy nneγ ad ssiwlen γer wettunen-a:

_ Nura : 06 60 88 84 80
_ Malika : 06 67 09 42 56
_ Kader : 06 31 90 34 11
_ Kamel : 04 91 42 64 55.

{{Ansuf yisswen}}