Tajmilt i dda Lmulud akked Uzerrad – Ass uselmed n teqbaylit di Tiddukla Numidya.

0
280

Ilmend n wass agraɣlan n tutlayt tayemmat;

ilmend umulli wis-21 n tmettant n dda Lmulud At Mɛemmer.

D tajmilt i Kamal Uẓerrad.

Yiwet seg temsirin i yesselmed Kamal Uẓerrad, deg usideg n tiddkla Numidya.
Tiddukla Numidya n Wehran ad tessudes “{{ass uselmed n teqbaylit}}”, ara d-yilin ass n sem (lǧemɛa) 19 Furar 2010, seg 9 n tnezzayt alamma d 18 n tmeddit.

{{Ahil:}}

09:00
Awal ɣef waddad ideg tettidir tutlayt-nneɣ s umata akked tririt i yesteqsiyen ara d-yersen
Sɣur : Ǧamal.B
09:30
09:30
D timsirin : Seg ugemmay alamma d taseftit
Sɣur : Ṣaliḥa Benmeryem/Ǧamal Benɛuf
12:00
12:00
Amek i d-yettili ulawi (adawi) amenzu mi ara tili kra n txeṣṣart
Sɣur : Yusef Ɛacuri
12:30
12:30
D tanalt neɣ imekli (deg usideg n tiddukla)
13:00
13:00
D asgunfu neɣ asteɛfu
14:00
14:00
D timsirin : Taseftit d wayen d-icudden ɣur-s
Sɣur : Ǧamal Benɛuf
16:00
16:00
Iluɣma akked useɣti
16:40
16:45
Upirat (opérette) “Taweṭṭuft d werǧeǧǧi” ara d-turar talilt igerdan “Ameẓyan Mhenni”
aḍris d tririt s asayes : Ǧamal Benɛuf
17:00
17:00
Taɣuri usefru “Akli aweqqas” n Sɛid At Mɛemmer, ideg yerra tajmilt i Kamal Uẓerrad
Taɣuri usefru “Amzun d iṭij i d-yecreq” n dda Ɛebdella Ḥaman, ideg yerra tajmilt i dda Lmulud At Mɛemmer
Awal ɣef dda Lmulud akked Kamal Uẓerrad
Tikci ugerdas n yiseɣ “Kamal Uẓerrad” i Ṣaliḥa Ben Meryem, imi d nettat i d tamenzut i yesslemden tamaziɣt/taqbaylit, d lall n 13 iseggasen
18:00

{{Anṣuf yes-wen(t) ɣer usideg n tiddukla n Numidya.}}