Tluleḍ-d ass n 4 di meɣres 1913. Temmuteḍ di Paris ass 2 di yibrir 1976 – Tajmilt i Ṭawes Σemruc

12
335
Ṭawes Σemruc
Ṭawes Σemruc

Mi yesliɣ s yisem-im itwabder-d ad d-mektiɣ Taqbaylit. Tamețțut tamezwarut yuran ungalen s trumit. Isem-im ismektayi-d tamețțut n ccna, icewwiqen, d yizlan n tmurt n Yiqbayliyen.

Tebdiḍ tira deg useggas n 1935. Turiḍ ayen tedreḍ seg asmi I telliḍ d tamezyant. Ayen akk turiḍ d tesleṭ ɣef lɣerba teddreḍ . Ugar n waya tecniḍ ațas n yizlan I d-teṭṭeṭḍ deg izir n yemma-m Fadma At Mensur. Segmi mezziyeḍ kem tefkiḍ dudert-im akken ad d-gemreḍ, ad d-sidreḍ izlan ad ten d-sukkesseḍ seg imi n tatut, atent terred ttwasnen di ddunit merra, acku d wayi i d agerruj n talsa. Izlan–im tewwiṭen-d ɣef tudert n wemdan si dduḥ alarmi d aẓekka.

Tluleḍ-d ass n 4 di meɣres 1913. Temmuteḍ di Paris ass 2 di yibrir1976.

A Tawes, ɣas teddreḍ d taɣribt, teckunṭeḍ di teqbaylit-im.
D yemma-m i yellan deffir wayen telmeḍ-d d inzan, izlan, timucuha, ccna akked wayen turiḍ deg wadlis aεeqqa yessawalen. Tessekcem-am Taqbaylit ɣer wul-im. Temla-yam azal-is.

A Tawes terẓiḍ asalu i tlawin, tuɣed abrid imezwura imi ayefki teṭṭeḍ d win n tsedda. Aẓar-im tectelṭ-id seg Yugurten. Tessufγeḍ idles-nneɣ ɣer berra asmi akken yiwen ur yezmir ad yenteq.

Ass-a a Tawes isem-im bɣan ad teɣbun, ur tnufi la di tsekla, wala di ccna. Di taddart-im ulac aẓekka-m, ungalen-im bɣan a ten-sneggren di tmurt-a. Yak ugin-am ad tecnuḍ di tfaska n Tferka di 1969 i d-yellan di Lezzayer acku llan wid imyessawalen : Marie-Louise.

A Ṭawes yak tekkiḍ di terbaεt i d-yeslulen “agraw Imaziγen”di Fransa, timlilit tamenzut tella-d deg wexxam-im. Ulac tamurt i teğğiḍ a Tawes akken ad tsisenḍ idles-nneɣ. Terriḍ-d awal i weɣref Aqbayli. Tudert-im tesεeddaḍ d taberkant, tezgiḍ ger sin iberdan: lɣerba, idles itwarkḍen. Γas akken tennuγed ɣef ultma-m Taqbaylit akken ad t-id suksed ger tuɣmas d wacaren iwaγezniwen.

Ass-a a m-nerr tajmilt a m-nini: nefreḥ, nefreḥ imi d Taqbaylit, d tin yennuγen ɣef tnaslit-is. D tidett truḥeḍ ur d-tuγaleḍ, maca mazal-ikem teddreḍ deg ulawen, acku ayen turiḍ d wayen tecniḍ yekcem ulawen, idda di tmetti, ur yezmir yiwen atyesfed. Tluleḍ di tunes tekkerḍ-d d tilemẓit tennuɣeḍ mgal wid iḥeqren idles-nneɣ. Akka id tameddurt-im tečča lγerba. Yečča-kem lḥif, maca tesεeddaḍ s nnif.

Teddreḍ tudert n Teqbaylit, yal win i m-yessawlen ɣef tidett ur tettugiḍ ara. Zeddig wul-im, ur tesεid aεdaw ala wid yerran tablaḍṭ ɣef yidles Aqbayli (Amaziɣ), ala wid yerran takmamt I tmeṭṭut.

A Ṭawes, γas medlen-kem di tudret-im, tabratt-im ass-a neγratt, γas temmuteḍ, deg ulawen teddreḍ, γas teğğid-aɣ teğğiḍ-d! Reffu-inem γef tmurt-a d lmeḥna-nneɣ, imețțawen-im ur tɣaran deg allen-nneɣ, targit-im d asirem-nneɣ, ccna-m “icewwiqen-im” d Taqbaylit-nneγ! D awezγi, a kem-nettu, a kem-neɣɣar di lakul, tuddar, timdinin.

Crif Wanuγi

12 COMMENTS

 1. Tanemmirt a Crif a gma ɛef tejmilt-ayi iterriḍ i Ṭawes Ɛemruc, imi d tidet tameṭṭut-ayi d tin yuklalen aya. Ṭawes Ɛemruc d tin yuklalen leqḍer imi d nettat id yellin allen n yal taqbaylit akken ula d nettat ad tidir am tulawin akk n umaḍal. D nettat i igren irebbi i yizlan akked taɣect taqbaylit imi d izli akked tizlit taqbaylit id yeskeflen aẓar-nneɣ seg taɣert d lmut. Assa yessefk yal aqbaylit yal taqbaylit i yesɛan tismin ɣef teqbaylit-is ad yemmekti Ṭawes Ɛemruc xersum s wawal, imi d awal kan i izemren ad yidir ilebda.
  Steɛfu deg talwit a Ṭawes, ma d isem-im akked wayen id teǧǧiḍ ad yidir ilebda imi d agerruj ur nfennu.
  Tanemmirt i tikkelt nniḍen a Crif akked TAMURT.INFO ɣef tejmilt-ayi i terr-im i tmeṭṭut-ayi i ilan azal d ameqran.

 2. azul fell-awen , tanemmirt-ik a Crif, s wesmekti-a n Ṭawes Σemruc, seg wasmi i d-neccfa i yemma-s n tudert-a-nneγ, nuffa-d yakkas wid i γ-iḥekmen, xeddmen mgal idles-nneγ, εezlen, sseγlayen deg wid-nneγ, refden deg wid-nsen, armi tisutwin n tura ur ssinent ula d kra γef yergazen d tlawin yefkan tirwiḥin-sen, i wakken ur tettmettat ara tmeslayt-nneγ. Di 71-nni, tewwi-ttid tγiwant n le Havre, ad teccnu, tazeqqa anda teccna teččur, tuget d irumyen, deg ciṭuḥ-nni n Yeqbayliyen, yella yiwen n lamikal diẓalğiryan unurup, i d-yettewxelsen ar f l n, i wakken ad yesseγli deg-s, yeqqar-d tagi mačči s yedles adzayri swayes tcennu,
  Aya mazal-aγ deg-s ar tura, yeggumma ad yettwikkes, acku mazal d nutni i ijbbden lexyuḍ. ma di tmurt sseγlin-d s wacu ur ten-ğğan ara ad ccnun, ula di Fransa γas llant tγiwanin i ten-id-yettawin, amdya taγiwant n Issoire, yal aseggas tettawiḍ Yidir icennu, imi netta ḥemmlen-t ula d irumyen, ala wid i iγulen tutlayt-nneγ i t-iγulen, wigi d nutni i γ-iḥekmen,

 3. Tanemmirt a Crif a gma ɛef tejmilt-ayi iterriḍ i Ṭawes Ɛemruc, imi d tidet tameṭṭut-ayi d tin yuklalen aya. Ṭawes Ɛemruc d tin yuklalen leqḍer imi d nettat id yellin allen n yal taqbaylit akken ula d nettat ad tidir am tulawin akk n umaḍal. D nettat i igren irebbi i yizlan akked taɣect taqbaylit imi d izli akked tizlit taqbaylit id yeskeflen aẓar-nneɣ seg taɣert d lmut. Assa yessefk yal aqbaylit yal taqbaylit i yesɛan tismin ɣef teqbaylit-is ad yemmekti Ṭawes Ɛemruc xersum s wawal, imi d awal kan i izemren ad yidir ilebda.
  Steɛfu deg talwit a Ṭawes, ma d isem-im akked wayen id teǧǧiḍ ad yidir ilebda imi d agerruj ur nfennu.
  Tanemmirt i tikkelt nniḍen a Crif akked TAMURT.INFO ɣef tejmilt-ayi i terr-im i tmeṭṭut-ayi i ilan azal d ameqran.

 4. tilawin d yergazen idejja tmurt leqvail d lekknuz urenfenu.maena ledzair tervuvt tevgha atenteghvu.iwakken aghref aqvaili ad yughal d’ulli.haca aghervaz n tmurt n yeqvailiyen,ar axedmen s’timad n’sen, iggzemren adyer can i uklalen yetran nnegh igg ttcebbihen tagnawt nnegh.ihi ayatmaten,tura ivanaghed wuvrid,tebbuyaghed aten eddffer.

 5. azul fell-awen , tanemmirt-ik a Crif, s wesmekti-a n Ṭawes Σemruc, seg wasmi i d-neccfa i yemma-s n tudert-a-nneγ, nuffa-d yakkas wid i γ-iḥekmen, xeddmen mgal idles-nneγ, εezlen, sseγlayen deg wid-nneγ, refden deg wid-nsen, armi tisutwin n tura ur ssinent ula d kra γef yergazen d tlawin yefkan tirwiḥin-sen, i wakken ur tettmettat ara tmeslayt-nneγ. Di 71-nni, tewwi-ttid tγiwant n le Havre, ad teccnu, tazeqqa anda teccna teččur, tuget d irumyen, deg ciṭuḥ-nni n Yeqbayliyen, yella yiwen n lamikal diẓalğiryan unurup, i d-yettewxelsen ar f l n, i wakken ad yesseγli deg-s, yeqqar-d tagi mačči s yedles adzayri swayes tcennu,
  Aya mazal-aγ deg-s ar tura, yeggumma ad yettwikkes, acku mazal d nutni i ijbbden lexyuḍ. ma di tmurt sseγlin-d s wacu ur ten-ğğan ara ad ccnun, ula di Fransa γas llant tγiwanin i ten-id-yettawin, amdya taγiwant n Issoire, yal aseggas tettawiḍ Yidir icennu, imi netta ḥemmlen-t ula d irumyen, ala wid i iγulen tutlayt-nneγ i t-iγulen, wigi d nutni i γ-iḥekmen,

 6. tilawin d yergazen idejja tmurt leqvail d lekknuz urenfenu.maena ledzair tervuvt tevgha atenteghvu.iwakken aghref aqvaili ad yughal d’ulli.haca aghervaz n tmurt n yeqvailiyen,ar axedmen s’timad n’sen, iggzemren adyer can i uklalen yetran nnegh igg ttcebbihen tagnawt nnegh.ihi ayatmaten,tura ivanaghed wuvrid,tebbuyaghed aten eddffer.

 7. bɣiɣ kan ak‑iniɣ d akken tira‑k akka itt‑walaɣ nekk, d tin fessusen, d tin i serḥen. akka d win yessnen ad‑isel i wul‑is ! affud igerzen, tanemmirt‑ik !

 8. bɣiɣ kan ak‑iniɣ d akken tira‑k akka itt‑walaɣ nekk, d tin fessusen, d tin i serḥen. akka d win yessnen ad‑isel i wul‑is ! affud igerzen, tanemmirt‑ik !

 9. awal-ik s wazal-is imi d awal d-yewwin ghef tin yerran azal i wawal n Yeqbayliyen; ihi tanemmirt i lmend n waya, yerna ccfawat lhant rennunt ifadden i wid iteddun deg webrid n umennugh, amennugh i lmend n tmurt akk-d yidles.

 10. awal-ik s wazal-is imi d awal d-yewwin ghef tin yerran azal i wawal n Yeqbayliyen; ihi tanemmirt i lmend n waya, yerna ccfawat lhant rennunt ifadden i wid iteddun deg webrid n umennugh, amennugh i lmend n tmurt akk-d yidles.

Comments are closed.