Seg weɣmis Tamurt-info ar Radio-Tamurt – Azul ! Radio Tamurt, mazal lxir ar zdat

18
969
Radio Tamurt
Radio Tamurt

Ihi tarzeft–i s d tegla tefsut n useggas-a d Radio; Radio tamurt id isem-is imi nebɣa-tt ad aɣ tezdi akken ma nebɣu nili s leqbayel ar tmurt; Maca iswi ameqṛan mačči kan d ulawen nneɣ ar ikkaten, yal m’ara nsel i kra n tezlitt neɣ mi nwal tugna n tmurt nneɣ.

Xas ulamma aya ilaq, maca iswi nneɣ akken a n-arez allaɣen n yeqbayliyen ar imal n tmurt nn-sen, akken ad ewten f izerfan-is u ad walin ayen iḍeṛṛun ilha neɣ dir-it.

Am weɣmis Tamurt, Radio Tamurt ad tili s teqbaylit imi tutlayt taqbaylit d nettat i d udem d tnekkit n iqbayliyen. Ass-a yewweḍ wakud ideg ara teṭṭef tutlayt nneɣ iman-is mačči kan deg ulawen n imawlan-is, ula deg ilsawen d iḍudan iseḥiliyen imru. Am akken gan -akk leǧnas i wayla nn-sen ula d nekkni yewweḍ-ed wass ideg ara nerr tutlayt nneɣ d tamenzut u d tunṣibt deg wayen neskar. Adabu n lzzayer, netta iεewwel ad tt yesengern nekkni neggul ar tt-nesider.

Radio agi tusa-d ad tefk awal i imdanen n tmurt akken ad ilin d inagan n wayen illan d wayen iḍran u ara iḍrun. Lbaṭel mazal izdi lqed, u ayen idṛan deg 2001 izmer ad iḍru ass-azekka. Ma yella medden d igduden zik ttḥraben f iqerray nn-sen s temkuḥlin, ass-a tewwi-d, allalen n isallen ideg ara nsell xersum i isuγan nneɣ ma yella wayen iɣ-iḍran.

Tulya tunsibt ad tili ass n 26 deg Meɣres agi ideg nella ger 19:00 d 22:00 (tamrilt n Fransa). Deg-es ad ilin wahilen i s-ara tebdu d inebgawen d yemsefliden ara d yinin acu bɣan d wacu ttraǧun deg Radio ad t-egg. Ur tettut ara asihar agi ula d kunwi, ilit-ed yidneɣ u ternum iman-nwen ɣer skype akken ad ttekim srid.

Mohand-Ali Allioui

18 COMMENTS

 1. azul fell-awen

  azul i kunwi s umata i d-yettaken ifadden i Teqbaylit iwakken tikli-s gher zdat; acku ddeq-s i neqqim d adhar aneggaru amzun akken nghunfa negh ini nghunza ayen yelhan.
  ihi awi-d ukan s wayen d-yernan, d radio negh d ayen nnidhen.
  ifadden i kunwi s uwata .

  • azul fell-awen/t, ansuf s radio tamurt, nessaram d ayen yelhan ara γ-d-yekken deg-s, acku neγs ad tili di A ar Ẓ d ayla-nneγ, mačči ad ntteddu kan d irbiben, am ubrid kkant tiyiḍ, yiwen wawal s tin-nneγ, mraw s tid nniḍen. ihi ma tneṭqem alxir, a t-naf ar zdat, asirem daγen ar timanit, swayes ara neddukel i wakken ad nizmir ad nḥudd ayen d-yeqqimen di Teqbaylit, meqqar ad nqerraε wid i tt-yettruẓun, tthuddun abrid-is.
   ssarameγ-awen/t tabγest d yiseγ d wafud igerrzen, ay atmaten d taysetmatin. deg webrid-agi γef i d-tgemnem/t.

 2. azul fell-awen

  azul i kunwi s umata i d-yettaken ifadden i Teqbaylit iwakken tikli-s gher zdat; acku ddeq-s i neqqim d adhar aneggaru amzun akken nghunfa negh ini nghunza ayen yelhan.
  ihi awi-d ukan s wayen d-yernan, d radio negh d ayen nnidhen.
  ifadden i kunwi s uwata .

  • azul fell-awen/t, ansuf s radio tamurt, nessaram d ayen yelhan ara γ-d-yekken deg-s, acku neγs ad tili di A ar Ẓ d ayla-nneγ, mačči ad ntteddu kan d irbiben, am ubrid kkant tiyiḍ, yiwen wawal s tin-nneγ, mraw s tid nniḍen. ihi ma tneṭqem alxir, a t-naf ar zdat, asirem daγen ar timanit, swayes ara neddukel i wakken ad nizmir ad nḥudd ayen d-yeqqimen di Teqbaylit, meqqar ad nqerraε wid i tt-yettruẓun, tthuddun abrid-is.
   ssarameγ-awen/t tabγest d yiseγ d wafud igerrzen, ay atmaten d taysetmatin. deg webrid-agi γef i d-tgemnem/t.

 3. ayuz ! ,tanmirt-(ntent) nnwen i kunwi i qedcen £ef tutlayt nne£ yetwahqren deg uxam-is.

  nesaram a nesawed £er telezri , tamurt tv.

 4. ayuz ! ,tanmirt-(ntent) nnwen i kunwi i qedcen £ef tutlayt nne£ yetwahqren deg uxam-is.

  nesaram a nesawed £er telezri , tamurt tv.

 5. Azzul,
  Tha-nmirth i leqdhich nwen ghef th qvaylith; affid ilhan i radio tha-murth.

  « … ayen iḍeṛṛun ilha neɣ {{dir-it}} ».

  yir it, yir netsa, yir netsath…

  Ar th-ufath

 6. Azzul,
  Tha-nmirth i leqdhich nwen ghef th qvaylith; affid ilhan i radio tha-murth.

  « … ayen iḍeṛṛun ilha neɣ {{dir-it}} ».

  yir it, yir netsa, yir netsath…

  Ar th-ufath

 7. ssarame£ ad ilin iskasiyen £ef tsertit timeti adal ….deg radio-a .

  ma teb£am atan uskasi amezwaru £ef tsertit:

   » tadersi n yeqbaylien tes3a azref i wakken ad thettem tugdut d talakt i tigti n wa3raben imselmen deg tmurt lzayer? »

 8. ssarame£ ad ilin iskasiyen £ef tsertit timeti adal ….deg radio-a .

  ma teb£am atan uskasi amezwaru £ef tsertit:

   » tadersi n yeqbaylien tes3a azref i wakken ad thettem tugdut d talakt i tigti n wa3raben imselmen deg tmurt lzayer? »

 9. vous etes vraiment degeuelasses a vomir des voleurs de grands chemins surtout toi a karim tu as semé la merde chez radionumydia et tu as cré cette chaine merdique pour te racheter une virgité sur celle ci tu sais au fait lorsqu’on a failli dans notre vie ca te restera une tache noire toute ta vie et ne t’en fais pas ton passé te rattrappera et la tu verras comment vont etre les cruautes de la vie ghir ledjbel liyetlaqawch.

 10. vous etes vraiment degeuelasses a vomir des voleurs de grands chemins surtout toi a karim tu as semé la merde chez radionumydia et tu as cré cette chaine merdique pour te racheter une virgité sur celle ci tu sais au fait lorsqu’on a failli dans notre vie ca te restera une tache noire toute ta vie et ne t’en fais pas ton passé te rattrappera et la tu verras comment vont etre les cruautes de la vie ghir ledjbel liyetlaqawch.

Comments are closed.