D acu-kem ?

0
238

D tagrest, yeɣli-d yiḍ, ṭlam lweḥc d usemmiḍ, agur yerba-t usigna, itran ur d-banen ara, terfa tegnawt, tettru-d timiqwa … tewwi-yi tnafa ṭseɣ, kecmeɣ di lemnam, ur ttnuḥtameɣ almi i tt-id-ufiɣ zdat-i, ur ẓriɣ ansa i d-tekka ? ah, ziɣ d targit i tt-id-yewwin ɣur-i ! acḥal i ferḥeɣ, ɣas ulama d targit kan, maca deg-s wḍeɣ lebɣi-w, ğğuğgen wussan-iw, tefsa tudert-iw, nek i kem iḥerzen a tayri !!!

Tayri … ttḥulfuɣ yes-m, ul-iw yekkat yes-m, ttidireɣ deg-m neɣ tettidireḍ deg-i, xersum ttidireɣ yes-m, maca ur ẓriɣ ara d acu-kem ? Nettḥulfu akk yes-m, amzun nessen-ikem, maca d isem-im kan i nessen, wama yiwen ur yeẓri d acu-kem! Ndekwaleɣ-d seg targit wehmeɣ, amek almi i kem ḥerzeɣ, tettidireḍ deg-i, s lebɣi neɣ s tmara, teṭfeḍ amḍiq deg-i ur zmireɣ ad kem-ssufɣeɣ, maca ur ẓriɣ-ara d acu-kem !

Suɣeɣ tembawel tmurt, adrar yerra-d ssut, ttxilem mel-iyi d acu-kem? Tufiḍ-iyi-d d ilemẓi ass mi i yi-tḥuzaḍ, tsumaḍ rruḥ-iw s tezmert-im, tesserɣeḍ ul-iw s tmes-im, maca d times-nni i yi-d-yeffkan tafat i yi-mlan abrid-iw, abrid-nni ideg mlaleɣ lebɣi-w… tessakwiḍ-d ul-iw yemmuten, yeffeɣ-d seg uẓekka n tsusmi, iduqqes, yefrawes, isuɣ, ssut-is icerreg igenni : d acu-kem? d acu-kem a tagi? Semman-am tayri, maca d acu-kem? D acu-kem bɣiɣ ad ẓreɣ, d acu-kem xersum ad fehmeɣ, d acu-kem ?

Tcebḥeḍ-iyi-d agama d wayen akk deg-s yellan, tessefsaḍ-iyi-d ijeğğigen deg yir lawan, teğğiḍ-iyi ad ḥemleɣ, ad ḥemleγ akk ayen ẓerreɣ, ifrax mi ara cennun, iɣezran mi ara ttfeggiḍen, ijeğğigen mi ara fsun … ḥemleɣ akk ayen icebḥen, ḥemleɣ ula d wid iḥemmlen, ɣas ur ten-ssineɣ ara, maca ḥemleɣ-ten, acku ḥemlen !!! Maca d acu-kem? D acu-kem bɣiɣ ad ẓreɣ, d acu-kem xersum ad fehmeɣ, d acu-kem??? Steqsaɣ medden irkulli, kul wa d acu i d-yenna, yal wa amek i kem yettwali, yal yiwen amek i m-isemma, mgaradent tidmiwin d tirni, ur d-ffkin leğwab iseḥḥa, d acu-kem? d acu-kem a tagi? Semman-am tayri, maca d acu-kem? D acu-kem bɣiɣ ad ẓreɣ, d acu-kem xersum ad fehmeɣ, d acu-kem ?

Wa yenna-d d lebḥer lqayen, acḥal d yiwen i yečča, wa yenna-d d asmekti yessendafen, deg ul yeğğa-d ccama, wa yenna-d d uḍan berriken, yettayes ad d-yaweḍ uzekka, wa yenna-d d tirga n usirem, ɣezzifit ur ttfakant-ara, wayeḍ yeqqim kan yewhem, awal ur t-id yessuli-wara, ḥsiɣ ar daxel yeεdem, lğerḥ-is urεad yeḥla… Yiwen iεbed-ikem, s yes-m i yettgalla, wayeḍ izleg-ikem, s yes-m ur yumin-ara! D acu-kem bɣiɣ ad ẓreɣ, d acu-kem xersum ad fehmeɣ, d acu-kem??? Yiwen yenna-d d imeṭṭawen, deg udem-iw neğren tiregwa, wayeḍ yenna-d d taεkemt ẓẓayen, bab-is ur s-yezmir ara, yiwen yenna-d d agerruj ɣlayen, aḥlil a win ur t-neksib ara, aḥil!

Ṭṭuqten wawalen, kul wa d acu i d-yenna, wissen sewben, wissen ɣelḍen, fkan-d tidmiwin-nsen merra, ma d tiririt urεad i tt-nufa! Steqsan-iyi-d nutni nnuba-nsen, dɣa nniɣ-asen, ar ɣur-i tayri tugar aya, tayri d ddunit, deg-s lqaεa, deg-s igenni, deg-s aẓaɣar, deg-s tiẓgi, deg-s ilel, deg-s tiniri, deg-s kra yellan, d wayen akk yuḥwağ wumdan iwakken ad yili, deg umḍal ideg ulac-ikem!

Ma ulac-ikem a tayri, tfuk tdukli, tekfa tudert n leḥmala, ma ulac-ikem a tayri, ifuk umenni, tɣab leḥnana, ttemyasamen wulawen, teɣli-d tugdi, ddɣel yemɣi, s tismin i t-sswayen, ma ulac-ikem a tayri, tegres tefrsut, qquren ijeğğigen, rzaget tmeddurt, rzag ula d ayen ẓiden,…! D acu-kem bɣiɣ ad ẓreɣ, d acu-kem xersum ad fehmeγ, d acu-kem? Zedɣeɣ tagelda-ynem, tagelda n targit d usirem, deg-s ufiɣ ayen ur ufiɣ anda nniḍen, ufiɣ leḥmala d tnufli, taḍsa d imeṭṭi, leḥrara d imenɣi, leḥnana d tisselbi … Sebḥan win i kem ixelqen, netta i ixelqen talsa, temγiḍ d aẓar deg ulawen, gar-asen tegreḍ azeṭṭa, tezdiḍ-ten amzun d yiwen, tḥerzeḍ-ten i lebda!!! Maca d acu-kem? Xemmeγ, meyzeɣ, rniɣ steqsaɣ, ur d-ufiɣ tifrat, maca ḥsiɣ s yiwet: tayri d tazmert, ulac tin i tt-yugaren, tayri d tafat, d lmektub i tt-yessaɣen, tayri d tudert, deg uẓekka berriken, tayri d tudert,… tayri d tudert ! …