TUDERT-NNEƔ

0
445

{{Tudert-nneγ
annect iγeẓran
annect n waḍu
mi ara d- ittuḍu
ger iγunam

tudert-nneγ
annect n tayri
kra yekka wass
ur tettnefḍas
ur tettmuγi

tudert-nneγ
annect imurar
annect n tafat
mi la d-tekkat
tiγezza idurar

tudert-nneγ
ur tfennu
ur tettfukku
annect usaru
n tmacahut

Tudert-nneγ
mači kan d inzan
tikli i izilan
n yitbiren ungifen
ileqḍen iwzan

Tudert-nneγ
tugar aγilif
tugar iḥulfan
i d aɣ-d-yennulfan
mi nezger asif

Tudert-nneɣ
D annect-a n tebɣest
D annect-a n usirem
I d-yemmaren
fell-aɣ d ihedman .

{{Mexluf Buγareb
Meγres 2O1O}} }}