Abrid n tidet iban !

16
310
FFS d RCD
FFS d RCD

Di tmurt n yeqbayliyen llan sin ikabaren, yal wa yeqqar fell-i tebna. teḍra yid-sen am lemεenda n tnuḍin ɣer tjebbaṭin; wa di tismin, wa deg ayen ur nesεi anamek… D annect-a i ten-yeǧǧan zgan di twaɣit.

Ɣer iqbayliyen tella yiwet n tɣawsa yifen tasertit: d Leqder. amek ara siwḍen Iqbayliyen ɣer yeswi‑nnsen ma yella temyefcalen gar-asen? Ad rehnen tamurt n yeqbayliyen ma ur zdin ara iɣalen‑nnsen akken ad ḍefren abrid iwatan: « Taqbaylit tesdukkel akk iqbayliyen ».

Amihi ameqran d aεdaw n tmurt n yeqbayliyen. Nezra amek snegren igduden. Sεerqen abrid i weqbayli alarmi i d-yettagem deg ilem; am tsirt yeẓẓaḍen awren ulac. D nutni i tt-yessawḍen ɣer d-a ! D adabu i tt-yebɣan akka ! Dɣa, wwḍen ɣer tfidi: tamurt n yeqbayliyen terɣa, tugar allaɣen yettfurun; mesden-as rray-is, tugar ajenwi izellun, ran ad snegren taqbaylit. Ass-a anwa aqbayli ur neẓri belli deffir yal adabu yedduri uɣuru.

Tikti n teqbaylit s wazal-is. Abrid-a tewweḍ-iten-d tafat s anzaren: yessefk ad fernen abrid ara ten-yessufeɣen ɣer tafat ! Di tilawt llan sin kan iberdan:
-Tamurt n yeqbyliyen tatrart: d tin ara yeddun s tussna, d tin n tlelli d tugdut, d tin n tegmatt akked leqder izerfan n wemdan, d tin ara yecbun timura i leḥḥun ɣer zdat
-Tamurt n yeqbayliyen tusbikt: D tin ara itetten di tarwa-s, d tin ara yesrewlen ugar wezgen di tarwa-s ɣer tmura tibranyin, d tin n lbaṭel…

Win yebɣan tatrart yeẓra abrid ara yeḍfer, win yebɣan tusbikt ad yefk azuɣer!
Iqbayliyen ilaq ad begsen, ad xlellen acku taqbaylit-nnsen i s-tturaran. Ad bedden akk ɣef yiwen uḍar acku twakelxen acḥal n tikal, ma ur giren ara tamawt, ur frinen ara abrid n tidet, azekka ad asen-d sɣimen. Ass-a, iqbayliyen iban-asen-d webrid ad aɣen, tamurt n yeqbayliyen d taqbaylit aya yeẓrat udabu.

At udabu teṭṭef-iten tcerkett imi d asawen neɣ d aksar, tufrar-d tidet ger wallen !

Crif Wanuɣi

16 COMMENTS

 1. azul
  d awal yelhan i d-tennid, abrid n tidet iban i win iran ad tyedfer. ur ilaq ara ad tezzi ad tenned.

 2. d tidet taqbaylit tesdukel akk leqbayel, maca yal yiwen anda ijebbed; wa zelmad, wa yeffus,acku wa uyent s yedrimen ,wa gulen deg-s! yeqqim-d yiwen snejlant yer berra?

 3. azul
  d awal yelhan i d-tennid, abrid n tidet iban i win iran ad tyedfer. ur ilaq ara ad tezzi ad tenned.

 4. d tidet taqbaylit tesdukel akk leqbayel, maca yal yiwen anda ijebbed; wa zelmad, wa yeffus,acku wa uyent s yedrimen ,wa gulen deg-s! yeqqim-d yiwen snejlant yer berra?

 5. D awal igerrzen a crif! mazal awal fellaγ. Ahat dayemmi akka neqqim deg yir addad. Yak qaren  »tixsi d idammen-is i ţ-yenγan » . Yak yal tallit s ibexsisen-is. Ass-a aqlaγ nettwaliten. Atnan ger-aneγ, ṭṭfen abeckiḍ la kkaten deg watmaten-nsen, yak ibki ad yečč ad yuγal ad yeḍreg di lğefna! D tiki n yir iQbaliyen izenzen lḥerma s tleqqimt n weγrum!. iQvayliyen ibeddlen adrum s weγrum
  Acu kan ad d-iniγ d tikci m-ar akken a-naweḍ ar teswiεin ẓẓayen, dinna i ţ-ettin ibernyas, dinna i s-d-berrun i ḥellejγar deg waman.

 6. Ula d-nek tikwal smuqulagh kan anda ar afagh tidett di tamxixt’ agi igh yughen. win y temlaled’ ak yini aman isemmaden neqqen fad’ zigh netta yettwaqqen am taghat!

 7. azul a wanuɣi
  Azul felak d ahmayan a yamɣar azemni . ferheɣ atas imi iɣriɣ tira-k ddem3eɣ kan atteqimedd yiddneɣ cwit. iqvayliyen ahnad di tuddar deg idurar ulac timacinin aggi aken akk d-arun .ma dwid aggi af id hedred ala teqaredd vɣan aɣ slemdden regmat ti mahrucin (des insultes intelligentes) d aya kan kan ihemlen an ttemyergam bwayggara-negh s (diplomasit).

 8. azul
  ulac am tidet!
  yelha ma nennuda fell-as; di tmurt nney kerhen tidet, medlent akken d timidurt!

 9. D awal igerrzen a crif! mazal awal fellaγ. Ahat dayemmi akka neqqim deg yir addad. Yak qaren  »tixsi d idammen-is i ţ-yenγan » . Yak yal tallit s ibexsisen-is. Ass-a aqlaγ nettwaliten. Atnan ger-aneγ, ṭṭfen abeckiḍ la kkaten deg watmaten-nsen, yak ibki ad yečč ad yuγal ad yeḍreg di lğefna! D tiki n yir iQbaliyen izenzen lḥerma s tleqqimt n weγrum!. iQvayliyen ibeddlen adrum s weγrum
  Acu kan ad d-iniγ d tikci m-ar akken a-naweḍ ar teswiεin ẓẓayen, dinna i ţ-ettin ibernyas, dinna i s-d-berrun i ḥellejγar deg waman.

 10. Ula d-nek tikwal smuqulagh kan anda ar afagh tidett di tamxixt’ agi igh yughen. win y temlaled’ ak yini aman isemmaden neqqen fad’ zigh netta yettwaqqen am taghat!

 11. azul a wanuɣi
  Azul felak d ahmayan a yamɣar azemni . ferheɣ atas imi iɣriɣ tira-k ddem3eɣ kan atteqimedd yiddneɣ cwit. iqvayliyen ahnad di tuddar deg idurar ulac timacinin aggi aken akk d-arun .ma dwid aggi af id hedred ala teqaredd vɣan aɣ slemdden regmat ti mahrucin (des insultes intelligentes) d aya kan kan ihemlen an ttemyergam bwayggara-negh s (diplomasit).

 12. azul, acḥal ayagi tura, i tba tidet di tmurt-nneγ, tamentilt n waya d imnekcamen, i d-yewwin timucuha-nsen, ẓẓan-tent di tmurt i wakken a tt-eččen, ssken-aγ igenni nutni cceγlen yid-s quccen-tt. S tkerkas ssawḍen nnγan tidet, ma nra ad nidir, ma nra tidet a d-tuγal, d timanit ara γ-tt-id-yerren, ulac akk dihin neγ da.

 13. azul, acḥal ayagi tura, i tba tidet di tmurt-nneγ, tamentilt n waya d imnekcamen, i d-yewwin timucuha-nsen, ẓẓan-tent di tmurt i wakken a tt-eččen, ssken-aγ igenni nutni cceγlen yid-s quccen-tt. S tkerkas ssawḍen nnγan tidet, ma nra ad nidir, ma nra tidet a d-tuγal, d timanit ara γ-tt-id-yerren, ulac akk dihin neγ da.

Comments are closed.