times yeččan tamurt n yeqbayliyen – wid isaɣayen times di tmurt n yeqbayliyen ɛeddan tillas

12
756

Ugar n 19 d times i ynedhen di tama n bgayet, adekar, leqser, amiẓur, kendira, tuǧa, suq latnin, taskeryutt, akfadu, cmini… Times-a tegla-d s waṭas n txeṣarin, tizemrin akked isekla n lfakya. Seg ass-nni n larebɛa 14 ctember ar wass-a times tečča ma drus nnig n 5000 igṭaren.

Times tḥuza ula d timezduɣin tiqdimin di taddart n at ɛelwan di tam n ukfadu , tečča ula d tiẓgi d iḥarqan akked wakal n tfellaḥt… Wid i d-yusan ad sexsin times ɛusen kan ɣef yexxamen ittwazedɣen. Aṭas n wuli i yemmuten, sin yemdanen twajerḥen…

Iban-ed tura d akken wid isendarayen times di tmurt yeqbayliyen εeddan tillas. Wid teεna taluft ur d lhin ara d usexsi n tmes. Wissen ma d alallen i yxuṣen, neɣ d deɛwessu igulen?! ma d iqbayliyen n twaɣit saramen ad asen-d-iɣrem udabu ayen i asen-irɣan?!

12 COMMENTS

 1. azul, d acu ittrajun iqbaylyen akken a d-fɣen s abrid; a d-suɣen mgal wid isekren times di tmurt n leqvayel.

 2. Izwawen zemren ad illin sawḍen (sa) 7 neɣ 10 (mraw) imelyan. Gar-asen azal n 5 neɣ 6 imelyan di Tmurt n iqbayliyen, rnu-asen 2 neɣ 3 imelyan berra i tamurt, maca ur zmiren i kra, imi hemlen times times themliten?!

 3. adabu yebya ad yesrey tamurt n leqbayel akken ad isefcel tikti Ferhat . Timanit d amussu ikkaten s webrid n talwit akken ad isiweḍ ar tlelli n tmurt n leqbayel. afud igerzen.

 4. azul a crif,
  ur nezmir ara ass-a ad d-nefk ttbut anwa isaghayen times ma yella d irebraben negh d imdebren, imi ur nesɛi kra n ttbut .
  nesaram tidett a d-dher!

  • Tella tayeḍ: da yella da yerna.

   – Times tezmer attaγ ma yugwar zĝaĝ degw madaγ.
   – Times tezmer attendeḥ degw ẓemẓem akka weḥdes. Ẓer ke(m)č .
   – Tamurt assa ddeqs is ibhimen: wa ra yernun degw ammus, wa ra yesned
   ḥen times.

   Imḍebṛen wa yessusem yammed, wa ur iclig ara: times teṭṭebbir.

 5. azul, d acu ittrajun iqbaylyen akken a d-fɣen s abrid; a d-suɣen mgal wid isekren times di tmurt n leqvayel.

 6. Izwawen zemren ad illin sawḍen (sa) 7 neɣ 10 (mraw) imelyan. Gar-asen azal n 5 neɣ 6 imelyan di Tmurt n iqbayliyen, rnu-asen 2 neɣ 3 imelyan berra i tamurt, maca ur zmiren i kra, imi hemlen times times themliten?!

 7. adabu yebya ad yesrey tamurt n leqbayel akken ad isefcel tikti Ferhat . Timanit d amussu ikkaten s webrid n talwit akken ad isiweḍ ar tlelli n tmurt n leqbayel. afud igerzen.

 8. azul a crif,
  ur nezmir ara ass-a ad d-nefk ttbut anwa isaghayen times ma yella d irebraben negh d imdebren, imi ur nesɛi kra n ttbut .
  nesaram tidett a d-dher!

  • Tella tayeḍ: da yella da yerna.

   – Times tezmer attaγ ma yugwar zĝaĝ degw madaγ.
   – Times tezmer attendeḥ degw ẓemẓem akka weḥdes. Ẓer ke(m)č .
   – Tamurt assa ddeqs is ibhimen: wa ra yernun degw ammus, wa ra yesned
   ḥen times.

   Imḍebṛen wa yessusem yammed, wa ur iclig ara: times teṭṭebbir.

Comments are closed.